Wednesday, 6 March 2013

Peranan Trainer Jurulatih

Tugas / Peranan Trainer :: :

Trainer atau Jurulatih bertanggungjawab dalam pengisian dan objektif kursus/program. Sehubungan dengan itu ada beberapa peranan yang akan dimainkan oleh trainer semasa program berjalan dan semasa berjalan mahupun selepas tamat kursus. 

Di bawah ini disenaraikan beberapa peranan yang dimainkan oleh trainer.  
Jurulatih program berperanan dalam ketiga-tiga fasa program/kursus iaitu :

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pra Program / Sebelum Program :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • MEMBINA KONSEP PROGRAM 
 • MEMBINA MODUL PROGRAM 
 • MEMILIH AKTIVITI / TUGASAN / PERMAINAN "GAMES"
 • MEMILIH LOKASI PROGRAM
 • MERANGKA BAHAN-BAHAN / EDARAN UNTUK PESERTA
 • MELATIH FASILITATOR BAGI PROGRAM
 • PENYELARAS

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semasa Program
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 •  PENYELARAS
 • PENCERAMAH 
 • MODERATOR 
 • KETUA FASILITATOR
 • FASILITATOR
 • MEMBIMBING FASILITATOR
 • MEMANTAU PERJALANAN PROGRAM
 • MENYEDIAKAN PELAN ALTERNATIF (PLAN B)   *Jika diperlukan
 • INSTRUKTOR   (Aktiviti Fizikal seperti Jungle Trekking, Obstacle Course)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasca Program / Selepas Program :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 •  JURUAUDIT KEBERKESANAN PROGRAM
 • MENYEDIAKAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN / SUSULAN
 • MEMBERIKAN PENILAIAN KUALITI INDIVIDU FASILITATOR  
 • MENCADANGKAN FASILITATOR YANG MAHIR UNTUK DILATIH SEBAGAI TRAINER 


 Training Of Trainers, TOT , Training For Trainers, TFT , Training For Trainers (TFT), Training Of Trainers (TOT), Kursus Kejurulatihan, Bagaimana menjadi jurulatih?, Bagaimana menjadi Trainer?, Bagaimana Menjadi Fasilitator?

0 comments:

Post a Comment